Seminaria

Od 2000 r. Polska Sekcja Regional Studies Association współorganizuje otwarte seminaria naukowe, tzw. seminaria czwartkowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Seminaria odbywają sie w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Aktualne seminaria: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

2012/2013
06.06.2013
dr Jan Olbrycht. Polityka Spójności 2014–2020 w ogniu politycznej debaty. 
23.05.2013
dr Mirosław Grochowski. Metropolizacja w Europie. 
16.05.2013
dr Karol Olejniczak, dr Adam Płoszaj. „Ministerstwa Uczące Się” - wyniki badań. 
09.05.2013
dr Piotr Fogel. Przestrzenny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. 
25.04.2013
prof. Stanisław Mazur. Samorząd terytorialny w Polsce – co poprawić, co utrzymać? 
18.04.2013
prof. Janusz Zaleski. Polityka Spójnosci 2004-2013 w Polsce w świetle modeli ekonometrycznych. 
11.04.2013
pan Adam Bralczyk. Chiny: szansa czy zagrożenie? 
21.03.2013
prof. Walter Żelazny. Ludwik Zamenhof jakiego nie znamy! 
14.03.2013
prof. Janusz Hryniewicz. Polityczne uwarunkowania procesu gospodarczego – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
07.03.2013
dr hab. Katarzyna Zawalinska. Europejska Współpraca Terytorialna – na podstawie wyników projektu ESPON TERCO. 
24.01.2013
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Andrzej Miszczuk. Strategie województw - stare i nowe ujęcia. 
17.01.2013
prof. Michal Illner, dr Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, prof. Wendelin Strubelt. Jiri Musil i jego twórczość - wspomnienie. 
10.01.2013
dr Joanna Gocłowska-Bolek. Brazylia - nowy gigant światowej gospodarki? 
13.12.2012
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. 
06.12.2012
prof. Radosław Markowski. Media i demokracja w Europie Środkowo-Wschodniej: rola partii i systemów partyjnych. 
29.11.2012
dr Elżbieta Sekuła, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Piotr Majewski, prof. Walter Żelazny. Być Narodem - Ślązacy o Śląsku. 
22.11.2012
mgr Julia Skórzyńska-Ślusarek. Nadzór i zaufanie - kontrola wizualna obywateli. 
15.11.2012
prof. Kazimierz Krzysztofek. Innowacje - coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności. 
08.11.2012
dr Elżbieta Sekuła, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Bohdana Jałowieckiego „Czytanie przestrzeni”- promocja książki. 
25.10.2012
mgr Joanna Erbel. Czy w Polsce jest polityka miejska? 
2011/2012
31.05.2012
prof. dr hab. Maria Halamska. Zróżnicowanie gospodarki i struktury społecznej wsi. 
24.05.2012
dr arch. Adam Kowalewski. Prawne uwarunkowania budownictwa i planowania przestrzennego. 
19.04.2012
mgr Ruta Śpiewak. Wdrażanie nowego modelu rozwoju wiejskiego w Polsce. 
12.04.2012
prof. dr hab. Sławomir Gzell, arch. Grzegorz Buczek. Planowanie a ład przestrzenny? 
05.04.2012
prof. dr hab. Mariusz Czubaj. Stadiony - epicentra kultury. 
29.03.2012
prof. dr hab. Tomasz Komornicki. Nowa KPZK: od projektu eksperckiego do dokumentu rządowego. 
22.03.2012
arch. Janusz Korzeń. Sposoby uzyskania spójności w planowaniu rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. 
15.03.2012
dr Piotr Żuber. Kierunki reform polityki spójności. 
08.03.2012
dr Elżbieta Sekuła. Przestrzeń publiczna polskiej prowincji z krokodylem w tle. 
01.03.2012
prof. dr hab. Walter Żelazny. Różności cywilizacyjne, problemy aksjologiczne. 
19.01.2012
dr Jacek Gądecki. I love N.H. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. 
05.01.2012
dr Maciej Smętkowski. Polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. 
15.12.2011
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski. Problemy gospodarki wodnej Polski. 
08.12.2011
dr Stanisław Mazur. Władza publiczna jako bariera rozwojowa? 
01.12.2011
dr Lech Haydukiewicz. Przemiany etniczne pogranicza polsko- litewskiego w XX wieku tempo i kierunki zmian. 
24.11.2011
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Przekształcenia funkcjonalne głównych ulic handlowych Warszawy. 
17.11.2011
prof. Roman Szul. Gry gazowe w Europie. 
03.11.2011
mgr Katarzyna Wojnar. Rozwój kultury a atrakcyjność polskich miast. 
27.10.2011
dr hab. Tomasz Zarycki. Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spojrzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem pogranicza. 
20.10.2011
prof. dr hab. Janusz Hryniewicz. Ile ryzyka jest w społeczeństwie ryzyka? 
2010/2011
26.05.2011
prezes Aneta Wilmańska. Innowacyjność jako czynnik rozwoju? 
19.05.2011
dr Karol Olejniczak i Zespół Projektu MUS. Mechanizmy zarządzania wiedzą w polskich ministerstwach – pierwsze wyniki Projektu MUS. 
12.05.2011
dr Zofia Czepulis-Rutkowska. Polski system emerytalny na tle doświadczeń międzynarodowych. 
14.04.2011
prof. Wojciech Łukowski. Gdzie jest władza w społeczności lokalnej? 
07.04.2011
mgr Marta Ryżewska. Rzeka w mieście – sukcesy i porażki Warszawy. 
31.03.2011
prof. Janusz Czapiński. Miękkie kapitały, czyli wyzwania dla Polski. 
24.03.2011
dr Mikołaj Herbst. Dostępność, jakość, sprawiedliwość? Zalety i wady polskiego modelu studiów wyższych. 
17.03.2011
Paweł Śliwowski. Mafia i "problem Południa" - kilka refleksji w 150. rocznicę zjednoczenia Włoch. 
10.03.2011
dr hab. Marek W. Kozak. Koszty i korzyści wielkich imprez sportowych. 
03.03.2011
prof. Jan Marcin Kula. Wędrujące stolice. 
20.01.2011
dyrektor Jan Malicki. Europa Wschodnia – szanse i zagrożenia. 
13.01.2011
pan prezydent Tadeusz Truskolaski. Wyzwania rozwojowe Białegostoku do roku 2020. 
16.12.2010
prof. Piotr Dutkiewicz. Rosja - szanse i zagrożenia. 
09.12.2010
pan Indermit Gill, pani Chorching Goh. A modern, diversified and competitive Russia: What's to be Done? 
02.12.2010
prof. Jerzy Bański. Przemiany polskiej wsi. 
25.11.2010
dr Monika Matusiak. Czy strategie rozwoju terytorialnego mogą być skuteczne? 
18.11.2010
prof. Wojciech Kosiedowski, prof. Elena Wankiewicz. Gospodarka Białorusi w trakcie przemian. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. 
04.11.2010
dr Katarzyna Zawalińska. Wykorzystanie regionalnego modelu równowagi ogólnej do oceny wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich - na przykładzie modelu RegPOL. 
28.10.2010
pan Piotr Voelkel. Biznes – Nauka – Edukacja. 
21.10.2010
dr Krzysztof Zagórski. Czy pieniądze dają szczęście? 
14.10.2010
pan Eric von Breska. Cohesion Policy and the Economic Crisis. 
2009/2010
27.05.2010
prof. Antoni Kukliński. Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej. 
20.05.2010
prof. Sławomir Gzell. Rok 2010: architektura bez miasta - miasto bez architektury. 
13.05.2010
dr Adam Perłakowski. Dualizm agrarny - mit czy rzeczywistość? 
06.05.2010
mgr Anna Hebda. Jedzenie i praktyki kulinarne w przestrzeni miejskiej. 
29.04.2010
dr Maciej Smętkowski. Metropolie europejskie w świetle badań ESPON FOCI. 
22.04.2010
dr Sławomir Kapralski. Polscy Romowie - między integracją a wykluczeniem. 
15.04.2010
dr Małgorzata Suchacka. Kulturowe uwarunkowania oraz efekty tworzenia klimatu innowacyjnego w tradycyjnym regionie przemysłowym - na przykładzie województwa śląskiego. 
08.04.2010
dr Paweł Samecki. Ku czemu zmierza Polityka Spójności Unii Europejskiej? 
01.04.2010
prof. Janusz Hryniewicz. Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu – Prusy, Rosja, Polska. 
25.03.2010
dr Karol Olejniczak. Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. 
18.03.2010
mgr Karol Kurowski. Uwarunkowania rozwoju osiedli marginalnych w Limie Metropolitarnej. 
21.01.2010
dr Jan Sadlak. Co nowego w rankingach szkolnictwa wyższego? 
14.01.2010
dr Anna Tucholska. Homo deinos w sieci - garść refleksji z podróży po cyberprzestrzeniach. 
07.01.2010
dr Maciej Nowak. Definicja obszaru metropolitalnego w polskim prawie. 
17.12.2009
mgr Katarzyna Wojnar. Czy na peryferiach jest klasa kreatywna? Przykład Szwecji. 
10.12.2009
prof. Roman Szul. Język – naród – państwo. Język jako zjawisko polityczne. 
03.12.2009
prof. Bohdan Jałowiecki. Społeczne wytwarzanie przestrzeni w kapitalizmie półperyferyjnym. 
26.11.2009
prof. Maria Halamska. Pięć lat w UE. Stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi. 
19.11.2009
prof. Iwona Sagan. Region a rozwój metropolii. 
12.11.2009
prof. Grzegorz Gorzelak. Kryzys w Europie Środkowo-Wschodniej. 
29.10.2009
prof. Janusz Hryniewicz. Czy wzrost nierówności społecznych sprzyja efektywności pracy w państwach OECD? 
22.10.2009
dr Manfred Beschel. Polish membership from Brussels perspective. 
15.10.2009
prof. Antoni Kukliński. Południowe Włochy – Wschodnie Niemcy – Wschodnia Polska – Potrójne Europejskie Mezzogiorno? 
2008/2009
04.06.2009
dr Mikołaj Herbst. Potencjał akademicki i kapitał ludzki w regionach. 
28.05.2009
dr Joanna Wróblewska-Jachna. Pamięć historyczna i polityka historyczna w miastach pogranicza. Przykład Bielska-Białej, Raciborza i Cieszyna. 
21.05.2009
dr Maciej Smętkowski, dr Piotr Wójcik. Rozwój regionalny nowych krajów członkowskich. 
14.05.2009
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Centrum handlowe Arkadia w Warszawie – świątynia konsumpcji czy substytut przestrzeni publicznej? 
07.05.2009
komisarz Danuta Hübner. Polityka Spójności Unii Europejskiej – kierunki reform. 
23.04.2009
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Elżbieta Sekuła. Społeczne funkcje pomników. 
16.04.2009
min. Hanna Jahns. Reformy Polityki Spójności Unii Europejskiej – perspektywa Polski. 
02.04.2009
dr Anna Giza-Poleszczuk. Kapitał społeczny – fakty i mity. 
26.03.2009
prof. Grzegorz Gorzelak. Geografia polskiego kryzysu. 
19.03.2009
dr Sławomir Kapralski. Przestrzeń a pamięć: Polacy, Romowie, Żydzi. 
12.03.2009
mgr Piotr Majdak. Charakterystyka oraz aspekty przestrzenne sklepów internetowych w Polsce. 
22.01.2009
dr Karol Olejniczak. Czy potrzebna jest nam ewaluacja programów rozwoju regionalnego? 
15.01.2009
dr Anna Tucholska, dr Elżbieta Sekuła. Warszawa - Czyje jest miasto? (Prezentacja książki). 
08.01.2009
prof. Wojciech Burszta. Narodowe metonimie w wojnie kultur. 
18.12.2008
dr Agnieszka Olechnicka, mgr Adam Płoszaj. Sieć uczonych? Powiązania w polskim systemie innowacyjnym. 
11.12.2008
prof. Piotr Dutkiewicz. Czy Rosja sprosta wyzwaniom przyszłości? 
04.12.2008
pan Marek Bańczyk. NORDEA METROX.2008 - Jak, po co, dlaczego? 
27.11.2008
dr Dominik Batorski. Społeczeństwo sieciowe. 
20.11.2008
minister Krzysztof Stanowski. Przez edukację do wyrównywania szans. 
13.11.2008
prof. Maria Halamska. Kapitał społeczny wsi polskiej. 
06.11.2008
minister Michał Boni. Trudności rządzenia. 
30.10.2008
dr Maciej Bukowski. Strategiczne wyzwania dla Polski. 
23.10.2008
dr Marek Kozak. Sukces w turystyce. 
16.10.2008
prof. Roman Szul. Staro-nowy ład światowy: imperia, narody a sprawa polska. 
2007/2008
29.05.2008
prof. Marek Szczepański. Razem czy osobno? Miasta śląskie w procesie integracji. 
15.05.2008
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Przekształcenia przestrzenne Warszawy, a zachowania mieszkańców. 
08.05.2008
dr Wojciech Rudolf. Marketing terytorialny jako skuteczna metoda rywalizowania terytorium o mobilne czynniki wzrostu. Przypadek Łodzi. 
24.04.2008
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Kultura polityczna i percepcja czynników rozwoju: zróżnicowania na osi Wschód-Zachód w Polsce i na Ukrainie. 
17.04.2008
prof. Wojciech Łukowski. Zasoby Polski lokalnej. 
10.04.2008
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Janusz Hryniewicz, dr Anna Tucholska. Jak się żyje w metropoliach? 
03.04.2008
pan starosta Marek Cieślak. Źródła sukcesu Żar. 
27.03.2008
prof. Grzegorz Gorzelak. Oblicza Polski Lokalnej 2007. 
13.03.2008
pani minister Elżbieta Bieńkowska. Polska wobec reform polityki spójności. 
06.03.2008
prof. Krzysztof Zagórski. Jak nam się żyje? Polska w świetle badań CBOS. 
17.01.2008
dr Dominika Bielecka. Kapitał społeczny a wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. 
10.01.2008
prof. Jerzy Chłopecki. Rządy motłochu. 
20.12.2007
prof. Witold Orłowski. Rozwój Europy w XX wieku. 
13.12.2007
mgr Piotr Wójcik. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. 
06.12.2007
red. Krzysztof Bobiński. Polska-Europa: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej. 
29.11.2007
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
15.11.2007
mgr Elżbieta Sekuła. Po co Ślązakom potrzebny jest naród? 
08.11.2007
prof. Marek Szczepański, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej. 
25.10.2007
prof. Mirosław Duchowski. Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra. 
18.10.2007
prof. Grzegorz Gorzelak, dr Maciej Smętkowski. Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
2006/2007
24.05.2007
prof. Jerzy Kleer. Funkcje sektora publicznego w tworzącej się Unii Europejskiej. 
17.05.2007
prof. Andrzej Miszczuk. Polska Wschodnia – szanse rozwoju. 
10.05.2007
prof. Józef Niżnik. Wiedza – innowacja - rozwój. 
26.04.2007
pan Kuba Wygnański, pan Jan Herbst. Szanse społeczeństwa obywatelskiego. 
19.04.2007
dr Julian Berengaut. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce globalnej. 
12.04.2007
dr Magdalena Szmytkowska. Przekształcenia struktury społeczno- przestrzennej Gdyni. 
29.03.2007
dr Michał Boni. Rynek pracy w Polsce – prawdy i mity. 
22.03.2007
dr Maciej Smętkowski, mgr Adam Płoszaj. Instrumenty rozwoju zrównoważonego – wyniki projektu badawczego VI Programu Ramowego. 
15.03.2007
prof. Jerzy Szacki. O wieczności pytań typu: „Jedna Polska?”. 
08.03.2007
prof. Grzegorz Gorzelak. Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do krytyki. 
01.03.2007
dr Jan Olbrycht. Dylematy Polityki Spójności UE. 
25.01.2007
dr Moritz Lennert. Scenarios for Europe. 
18.01.2007
mgr Łukasz Jasina. Granica polsko-ukraińska – od konfliktu do współpracy. 
11.01.2007
red. Adam Krzemiński. Granica polsko-niemiecka – od konfliktu do współpracy. 
14.12.2006
dr Jan Rutkowski. Transformacja post-socjalistyczna – skutki dla rynków pracy. 
07.12.2006
dr Mikołaj Herbst. Kapitał ludzki w rozwoju regionalnym. 
30.11.2006
dr Lesław Michałowski. Wizerunek miasta jako efekt działań miejskiego PR-u. Przypadek Gdańska i Gdyni. 
23.11.2006
prof. Maria Lewicka. Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy. 
16.11.2006
dr Marek Kozak. Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego Polski. 
09.11.2006
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy. 
26.10.2006
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
19.10.2006
prof. Grzegorz Kołodko. Szok bez terapii – czy terapia bez szoków: implikacje dla przyszłości Polski. 
2005/2006
25.05.2006
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne Europy w świetle badań ESPON – wnioski dla Polski. 
18.05.2006
prof. Roch Sulima. Etnolog w wielkomiejskiej przestrzeni. 
11.05.2006
prof. Bohdan Jałowiecki. Prywatyzacja przestrzeni miast. 
04.05.2006
Dr Marek Kozak. Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym. 
27.04.2006
mgr Jakub Majewski. Drogi i bezdroża Polskich Kolei Państwowych. 
20.04.2006
prof. Marek Latoszek. Marna demokracja, czy demokracja na dorobku? 
06.04.2006
dr Krzysztof Rybiński. Globalizacja a polityka pieniężna. 
30.03.2006
prof. Maria Halamska. Rozwój obszarów wiejskich Portugalii. 
23.03.2006
prof. Roman Szul. Rynek a tożsamość. Wyzwanie dla Polski, UE i świata. 
16.03.2006
min. Grażyna Gęsicka. Polska w Unii Europejskiej 2007-2013: strategie programy, regulacje. 
09.03.2006
dr Marian Kachniarz. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społecznych – doświadczenia praktyka. 
02.03.2006
mgr Anna Tucholska. Integracja zbiorowości powiatowych. 
23.02.2006
prof. Grzegorz Gorzelak z zespołem. Regionalne strategie innowacji – doświadczenia polskich województw. 
12.01.2006
prof. Irena Lipowicz. Stosunki polsko-niemieckie – spojrzenie realistki. 
05.01.2006
red. Andrzej Jonas. Ku czemu zmierza świat? 
15.12.2005
prof. Sławomir Gzell. Planowanie przestrzenne- między wyobraźnią a rzeczywistością. 
08.12.2005
prof. Joanna Kurczewska. Lokalne społeczeństwo obywatelskie. 
01.12.2005
prof. Paweł Starosta. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu „Polska Lokalna”. 
24.11.2005
prof. Zbigniew Rykiel. Globalność a lokalność. 
17.11.2005
prof. Andrzej Sadowski. Wielokulturowe społeczeństwo regionalne. 
10.11.2005
prof. Kazimierz Krzysztofek. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? 
03.11.2005
Phil Cooke. Regional Innovation Systems. 
27.10.2005
prof. Marek S. Szczepański. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. 
20.10.2005
prof. Wojciech Łukowski. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej. 
13.10.2005
dr Krzysztof Bondyra. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych. 
06.10.2005
prof. Grzegorz Gorzelak. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 
2004/2005
19.05.2005
prof. Bohdan Jałowiecki. Czy media zagrożą demokracji? 
12.05.2005
prof. Piotr Dutkiewicz. Przemiany w Rosji – spojrzenie z Kanady. 
05.05.2005
prof. Zbigniew Zuziak. Procesy suburbanizacji w Polsce. 
28.04.2005
prof. Jacek Wasilewski. Upadek elit. 
21.04.2005
dr Krzysztof Herbst. Regionalne aspekty „Pomarańczowej Rewolucji”. 
14.04.2005
prof. Marek Okólski. Perspektywy demograficzne Polski. 
07.04.2005
prof. Zygmunt Niewiadomski. Prawo a przestrzeń. 
17.03.2005
dr Tomasz Komornicki. Polskie granice w Unii Europejskiej. 
10.03.2005
red. Wojciech Giełżyński. Jak ograniczyć konflikt cywilizacji? 
03.03.2005
dr Jan Woroniecki. OECD na progu XXI wieku: chwalebna przeszłość, reformy w toku - i perspektywy. 
24.02.2005
prof. Grzegorz Węcławowicz. Stare osiedla w nowej rzeczywistości. 
17.02.2005
prof. Jerzy Hausner. arodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – perspektywy dla Polski. 
20.01.2005
prof. Andrzej Majer. Polityka miejska władz lokalnych. 
13.01.2005
ambasador Ksawery Burski. Chiny – spojrzenie z Polski. 
16.12.2004
prof. Grzegorz Gorzelak, mgr Maciej Smętkowski. Metropolia – region na przykładach Warszawy, Poznania i Trójmiasta. 
09.12.2004
prof. Maria Halamska. Polski chłop, polski rolnik i polski farmer wobec Unii Europejskiej. 
02.12.2004
dr Agnieszka Olechnicka. ESPON – nowe spojrzenie na przestrzeń Europy. 
25.11.2004
prof. Roman Kuźniar. Polska i odbudowa jedności Zachodu. 
18.11.2004
minister Jarosław Pietras. Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. 
04.11.2004
ambasador Adam Halamski. Portugalia – spojrzenie z Polski. 
28.10.2004
dyrektor Krzysztof Gulda. Innowacyjność polskich regionów. 
21.10.2004
ambasador Paweł Dobrowolski. Kanada – spojrzenie z Polski. 
14.10.2004
prof. Janusz Hryniewicz, prof. Jacek Raciborski i prof. Bohdan Jałowiecki. Prezentacja książki J. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego". 
2003/2004
25.05.2004
prof. Wojciech Suchorzewski. Polityka transportowa Polski – dokonania, zaniedbania, oczekiwania. 
13.05.2004
dr Mikołaj Herbst. Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. 
06.05.2004
prof. Jerzy Chłopecki. Bunt motłochu. 
22.04.2004
dr Leszek Szewczyk. Przestrzenny wymiar układów społecznych. 
15.04.2004
dr Barbara Weber. Małe ojczyzny. 
01.04.2004
prof. Wojciech Kosiedowski. Konkurencyjność regionów: Białorusi, Litwy i Łotwy. 
25.03.2004
prof. Zbigniew Rykiel. Region i regionalizmy w różnych ujęciach teoretyczno-metodologicznych. 
18.03.2004
dr Cezary Obrach-Prondzyński. Ojczyzny Kaszubów. Pytania o adekwatność koncepcji ojczyzny Stanisława Ossowskiego. 
11.03.2004
prof. Hallgeir Aalbu. New Spaces of Europe. 
04.03.2004
prof. Krzysztof Zagórski. Regionalne zróżnicowania opinii publicznej. 
26.02.2004
prof. Kazimierz Krzysztofek. Europa Środkowa na pięć minut przed akcesją: późna nowoczesność – tożsamość - rozwój. 
15.01.2004
mgr Maciej Smętkowski. Metropolia-region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej (na przykładzie Warszawy i Mazowsza). 
08.01.2004
prof. Roman Szul, prof. Bohdan Jałowiecki. Bezrobocie w perspektywie lokalnej. 
18.12.2003
prof. Grzegorz Gorzelak. Program współpracy transgranicznej PHARE Crossoborder: doświadczenia lat 1994-1999. 
11.12.2003
prof. Ewa Okoń-Horodyńska. Regionalne strategie innowacji. 
04.12.2003
dr Irena Herbst. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa rządu. 
27.11.2003
dr Paweł Samecki. Od akcesji do euro: perspektywa integracji polskiej gospodarki. 
20.11.2003
dr Jan Olbrycht. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa regionu. 
13.11.2003
prof. Edmund Wittbrodt. Projekt traktatu europejskiego – polskie przewidywania i oceny. 
06.11.2003
prof. Leszek Zienkowski. Innowacyjność polskiej gospodarki. 
30.10.2003
prof. Paweł Swianiewicz. Polityka w samorządzie terytorialnym Europy Środkowej. 
23.10.2003
prof. Roman Szul. Etnoregionalizmy w Europie. 
16.10.2003
dr Krzysztof Malaga. Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski ipolskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi. 
2002/2003
15.05.2003
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki. Byty pozorne jako przedmiot badań naukowych. 
08.05.2003
prof. Janusz Goćkowski. Czy historia i geografia mają sens jako nauki społeczne? 
24.04.2003
dr Tomasz G. Grosse. Polska polityka regionalna w procesie akcesji do Unii Europejskiej. 
10.04.2003
prof. John Bachtler. Evolution of the EU regional policy after enlargement. 
03.04.2003
prof. Janusz Zaleski. Przewidywane skutki Funduszy Strukturalnych w Polsce - założenia i wyniki modelu HERMIN. 
27.03.2003
prof. Bohdan Jałowiecki. Scenariusz ostrzegawczy skutków negatywnego wyniku referendum europejskiego. 
20.03.2003
dr Zbigniew Ptasiewicz, mgr Bartłomiej Kolipiński. Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. 
13.03.2003
mgr Ha Hoang Hai. Problemy rozwoju Azji Południowo-Wschodniej. 
06.03.2003
dr Janusz Hryniewicz. Nowe relacje w procesie pracy. 
27.02.2003
prof. Roman Szul. Kwestia językowa we współczesnym świecie. 
20.02.2003
dr Wojciech Łukowski. Społeczne tworzenie ojczyzn. 
16.01.2003
prof. Paweł Swianiewicz. Fragmentacja czy konsolidacja? Problemy organizacji terytorialnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
09.01.2003
dr Wojciech Dziemianowicz, mgr Karol Olejniczak. Skupiska (clusters) a rozwój regionalny. 
12.12.2002
prof. Grzegorz Gorzelak. Bieda i bogactwo regionów: ujęcie teoretyczne. 
05.12.2002
mgr Piotr Jaworski. „Węzeł bałkański” – czy zagrożenie dla Europy? 
28.11.2002
dr Urszula Cierniak. Prawosławie a mocarstwowe ambicje Rosji. 
21.11.2002
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz. Służby specjalne a demokracja. 
14.11.2002
mgr Katarzyna Krok. Polska polityka kształtowania środowiska w latach 1990. i jej efekty. 
07.11.2002
mgr Dorota Karlewska. Rozwój regionalny Turcji. 
24.10.2002
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Marek S. Szczepański. "Miasto i przestrzeń w oglądzie socjologicznym" - prezentacja podręcznika socjologii miasta. 
17.10.2002
dr Tomasz Zarycki. Koncepcje teoretyczne kapitału społecznego a regiony historyczne w Polsce. 
10.10.2002
dr Joanna Siwińska. Sektor publiczny a proces transformacji postsocjalistycznej. 
2001/2002
23.05.2002
mgr Agnieszka Olechnicka. Szanse regionu peryferyjnego w gospodarce informacyjnej. 
16.05.2002
mgr Mikołaj Herbst. Złożone wskaźniki koniunktury regionu metropolitalnego. 
09.05.2002
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Paweł Swianiewicz. Ukraina – doświadczenia eksperta. 
25.04.2002
prof. Bohdan Jałowiecki. „Osobny świat” – mieszkańcy apartamentów o sobie. 
18.04.2002
prof. Jacek Szlachta. Polityka regionalna w procesie negocjacji Polski z UE. 
11.04.2002
dr Paweł Śliwa. Polskie elity samorządowe wobec integracji europejskiej. 
21.03.2002
dyr. Grażyna Węclewska. Doświadczenia programu PHARECROSSBORDER. 
14.03.2002
dr Paweł Samecki. Integracja Polski z Unią Europejską: od traktatu o stowarzyszeniu do członkostwa. 
07.03.2002
prof. Alojzy Nowak. Centrum Europejskie UW – kształcenie dla integracji. 
28.02.2002
prof. Adam Jamróz. Nowa polityka edukacyjna Polski. 
21.02.2002
prof. Edmund Wittbrodt. Reforma systemu edukacji a szkolnictwo wyższe. 
17.01.2002
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, prof. dr hab. Piotr Węgleński. Uniwersytet Warszawski – ku czemu zmierzamy. 
10.01.2002
prof. dr hab. Andrzej Dembicz. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego - profile badawcze i edukacyjne: przykład Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA). 
20.12.2001
prof. dr hab. Ireneusz Białecki. Misja współczesnego uniwersytetu w Polsce. 
13.12.2001
prof. dr hab. Zbigniew Lewicki. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Studiów Amerykańskich (OSA). 
06.12.2001
prof. dr hab. Jerzy Axer. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie (OBTA). 
22.11.2001
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński. Czy Polsce grozi luka edukacyjna? 
15.11.2001
prof. dr hab. Józef Szabłowski. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie ekonomicznego szkolnictwa wyższego. 
08.11.2001
prof. dr hab. Andrzej Bartnicki. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie humanistycznego szkolnictwa wyższego. 
25.10.2001
dr Krzysztof Pawłowski. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. 
18.10.2001
prof. dr hab. Marek Kwiek. Przemyśleć szkolnictwo wyższe - polityka w stosunku do szkolnictwa prywatnego. 
11.10.2001
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki. Masowa nauka w masowym społeczeństwie. 
2000/2001
24.05.2001
posłanka Barbara Imiołczyk. Decentralizacja i rozwój regionalny w programie Unii Wolności. 
17.05.2001
prof. Stefan Kwiatkowski. Intelektualizacja przedsiębiorstw? 
10.05.2001
dr Barbara Miszewska. Dolnośląskie osiedla rezydencjonalne. 
26.04.2001
dr hab. Bolesław Domański. Wielkie korporacje ponadnarodowe w przestrzeni Polski. 
05.04.2001
dr Jacek Kaczmarek. Czas, miejsce, lokalizacja jako elementy przestrzeni miejskiej. 
29.03.2001
dr Sylwia Kaczmarek. Rewitalizacja w terenach poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast. 
22.03.2001
mgr Robert Guzik. Przestrzenna dostępność szkolnictwa średniego na przykładzie województwa małopolskiego. 
15.03.2001
dr Stanisław Mordwa. Wyobrażenie przestrzeni w miastach Polski Środkowej. 
08.03.2001
dr Tomasz Zarycki. Regionalny kontekst zachowań wyborczych – przypadki Iławy i Nowego Targu. 
01.03.2001
dr Iwona Sagan. Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. 
22.02.2001
poseł Krzysztof Janik. Decentralizacja i rozwój terytorialny w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.