Aktualności

CONFERENCE SCHOLARSHIPS LJUBLJANA

We know the winner of the scholarship competition!
+++For Polish scroll down+++
The winner of the scholarship competition for young scholars and researchers is Michelle Mbazuigwe, M.A., a student at the UW Doctoral School of Social Sciences.

The prize in the competition organized by the Regional Studies Association-Section Poland and the Center for European Regional and Local Studies EUROREG UW is a conference scholarship in the amount of PLN 3,000 to cover the costs of participation in the Regional Studies Association Annual Conference 2023 on June 14-17, 2023 in Ljubljana, Slovenia. The winner will present a paper there entitled Historic Sites and the Future of Urban Natural Systems: the Case of the Warsaw Fortress.

We would like to thank all the people who participated in the competition and congratulate the winner.

The second scholarship, in the amount of PLN 4,000 - funded by the Regional Studies Association-Section Poland and intended for young male and female researchers from Ukraine - was not awarded due to lack of applications.

For more information about the scholarship, please visit EUROREG and RSA website.

Regulations in pdf (in Polish) | Регламент проведення конкурсу

Poster to download

+++
Znamy zwyciężczynię konkursu stypendialnego!

Zwyciężczynią konkursu stypendialnego dla młodych badaczy i badaczek została mgr Michelle Mbazuigwe, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW.

Nagrodą w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Regional Studies Association-Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW jest stypendium konferencyjne w wysokości 3000 zł, na pokrycie kosztów udziału w  konferencji Regional Studies Association Annual Conference 2023 w dniach 14-17 czerwca 2023 roku w Ljubljanie w Słowenii. Laureatka przedstawi tam wystąpienie pt. Historic Sites and the Future of Urban Natural Systems: The Case of the Warsaw Fortress.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie i gratulujemy laureatce.

Drugie stypendium, w wysokości 4000 zł – finansowane przez Stowarzyszenie Regional Studies Association-Sekcja Polska i przeznaczone dla młodych badaczy i badaczek z Ukrainy - nie zostało przyznane z powodu braku zgłoszeń.  

Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie EUROREG i RSA.

Regulamin w pdf

Регламент проведення конкурсу

Plakat do pobrania