Aktualności

CONFERENCE SCHOLARSHIPS LJUBLJANA

Regional Studies Association - Polish Section and EUROREG are offering a conference scholarship for young scientists and researchers from Ukraine!
+++For Polish scroll down+++

The scholarship covers the cost of participation in the Regional Studies Association Annual Conference 2023 on June 14-17, 2023 in Ljubljana, Slovenia.

The first scholarship, in the amount of PLN 4,000 - funded by the Regional Studies Association-Polish Section - is intended for young researchers from Ukraine.

The second scholarship, in the amount of PLN 3,000 - funded jointly by the Regional Studies Association-Polish Section and the Center for European Regional and Local Studies EUROREG UW - is intended for other young researchers and scholars.

The scholarship covers the conference fee and one-year membership in the RSA, as well as a subsidy for travel and accommodation costs.

Undergraduate and graduate students, as well as doctoral students and young researchers up to 5 years after their doctorate can apply for the scholarship (including periods of leave due to childbirth, health).

For more information about the scholarship, please visit EUROREG and RSA website.

Regulations in pdf (in Polish) | Регламент проведення конкурсу

Poster to download

Regional Studies Association - Sekcja Polska oraz EUROREG oferują stypendium konferencyjne dla młodych naukowców/czyń oraz badaczy/ek z Ukrainy!

Stypendium pokrywa koszty udziału w Regional Studies Association Annual Conference 2023 w dniach 14-17 czerwca 2023 roku w Ljubljanie w Słowenii.

Pierwsze stypendium, w wysokości 4000 zł – finansowane przez Stowarzyszenie Regional Studies Association-Sekcja Polska - jest przeznaczone dla młodych badaczy i badaczek z Ukrainy. 

Drugie stypendium, w wysokości 3000 zł - finansowanie wspólnie przez Stowarzyszenie Regional Studies Association-Sekcja Polska oraz  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW - jest przeznaczone dla pozostałych młodych badaczy i badaczek. 

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z narodzinami dziecka, stanem zdrowia).

Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie EUROREG i RSA.

Regulamin w pdf

Регламент проведення конкурсу

Plakat do pobrania