Wydarzenia

Wydarzenia

Konferencje Polskiej Sekcji RSA

2022: Seminarium Cost Action "New Working Spaces in Poland", Warszawa, wrzesień
 
2021: Seminarium RSA International Hour Poland, on-line, listopad
 
2018: Konferencja "Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium" organizowana przez RSA - Sekcja Polska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcję Administracji i polityk publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (17-18 maja 2018, Lublin)

2011: One day seminar “Crisis and cities: a dual world of capital cities” RSA Research network “The impact of global economic crisis on capital cities” (23 września 2011, Budynek Starej Biblioteki BUW - Uniwersytet Warszawski.

2004: "Polskie regiony i polska przestrzeń w świetle doświadczeń międzynarodowych" (24-26 kwietnia 2004, Radziejowice)

Sympozja

Seminarium RSA: Geografia polskiego kryzysu.

Seminarium odbyło się 24 marca 2009 r. Na temat Geografii polskiego kryzysu dyskutowali:
Pan red. Edwin Bendyk, Prof. Grzegorz Gorzelak, dr Marcin Piątkowski oraz dr Piotr Żuber.
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badań.

Sympozjum RSA Sekcji Polskiej i EUROREG "Czy należy pomagać regionom słabo rozwiniętym?"
Sympozjum odbyło się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32
w dniu 18 kwietnia 2007 r. w godzinach 11-14.
Wystąpili:

  • Prof. Grzegorz Gorzelak
  • Prof. Jerzy Hausner
  • Prof. Jerzy Wilkin


30 maja w ramach cyklu sympozjów dotyczących najważniejszych problemów gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego Regional Studies Association -Sekcja Polska odbyło się spotkanie pt.: Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Swiata?

Wystąpili:

  • Mgr inż. arch.Grzegorz Buczek,
  • Prof. Bohdan Jałowiecki,

 

Sympozjum na temat "Czy rolnictwo jest hamulcem rozwoju?" odbyło się 7 marca (wtorek) 2006 r.

Prelegantami byli:

  • Prof. Maria Halamska
  • Prof. Witold Orłowski
  • Prof. Jerzy Wilkin