Kontakt

Kontakt

ADRES
Stowarzyszenie RSA Sekcja Polska
ul. Krakowskie Przedmiescie 30
00-927 Warszawa
tel.: (+48) 22 826 16 54
fax: (+48) 22 826 21 68
e-mail: rsa.polska@uw.edu.pl


Siedziba stowarzyszenia znajdujes się w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie piętro oficyny Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, wejście z dziedzińca za Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.

 LOKALIZACJA


Wyświetl większą mapę