Członkostwo

Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zainteresowana problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego.

Składka członka indywidualnego wynosi 60 zł rocznie.

Aby wstąpić do Sekcji Polskiej RSA należy wypełnić deklarację członkowską [pobierz] i przsłać ją na adres e-mail: euroreg@uw.edu.pl lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie RSA Sekcja Polska
ul. Krakowskie Przedmiescie 30
00-927 Warszawa
e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

STOWARZYSZENIE REGIONAL STUDIES ASSOCIATION SEKCJA POLSKA
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 5515 7518

Instytucje i organizacje zainteresowane współpracą mogą zostać członkami wspierajacymi Stowarzysznia (deklaracja członka wspierającego [pobierz]). Ich przedstawiciel może brać udział - z głosem doradczym - w obradach władz statutowych Stowarzyszenia. Roczna składka dla członka wspierającego płatna w dwóch ratach wynosi 1800 zł.