Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze zrealizowane w ostatnich latach:

 • Deprywacja społeczno-ekonomiczna w skali mikro w Polsce: badania pilotażowe w powiecie sandomierskim. Badanie przeprowadzone w latach 2016-2017
  Pobierz raport: Deprywacja społeczno-ekonomiczna...
 • Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Badanie przeprowadzone w 2016 r.
  Pobierz raport: Identyfikacja inteligentnych specjalizacji... 
 • Geografia polskiego kryzysu - raport z badań prowadzonych w styczniu-lutym 2009 r. przez zespół pod kierownictwem prof. Grzegorza Gorzelaka.
  Pobierz raport: Geografia polskiego kryzysu
 • Regionalne strategie innowacji - ocena zbiorcza, G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka. Opracowanie zawierające przegląd 15 polskich regionalnych strategii innowacji (RSI) przygotowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w maju 2006 r.
 • Charakterystyka polskich województw 1999-2004, G. Gorzelak, M. Kozak, A. Płoszaj, M. Smętkowski.