Aktualności

STYPENDIUM KONFERENCYJNE RSA FLORENCJA

Ogłaszamy konkurs na pokrycie kosztów udziału w konferencji #RSA24 we Florencji! / Regional Studies Association - Polish Section and EUROREG are offering a conference bursary!

++for English scroll down++

Regional Studies Association Annual Conference odbędzie się 11-14 czerwca 2024 we Florencji we Włoszech pod hasłem Global Challenges, Regional Collaboration and the Role of Places.

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz dofinansowanie kosztów podroży i pobytu do 4000 PLN.

O stypendium moga ubiegać się pracownicy/czki, doktoranci/tki i studenci/tki polskich szkół wyższych w wieku do 35 lat

Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt. Abstrakty o długości 3000-5000 znaków wraz z CV Autora/Autorki i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 25 stycznia 2024 roku do godz. 23:59 na adres euroreg@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić tekst „stypendium konferencyjne Florencja 2024”.

+++

Regional Studies Association - Polish Section and EUROREG are offering a conference bursary!

The bursary covers the cost of participation in the Regional Studies Association Annual Conference 2024 on June 11-14, 2024 in Florence, Italy.

The bursary covers the conference fee and one-year membership in the RSA, as well as a subsidy for travel and accommodation costs in the amount of PLN 4,000.

Employees, doctoral students and students of Polish universities up to the age of 35 may apply for the bursary.

The bursary will be awarded through a competition for the best abstract. Abstracts of 3000-5000 characters in length, together with a CV of the Author/Author and a statement of consent to the processing of personal data, should be sent by January 25, 2024 at 23:59 to euroreg@uw.edu.pl. Please include the text "Florence 2024 conference scholarship" in the subject line of the message.