Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RSA – Sekcja Polska

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RSA – Sekcja Polska, które odbędzie się 27 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 11:30 w Warszawie w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Zebranie będzie poprzedzone seminarium organizowanym wspólnie przez EUROREG oraz Sekcję Polska RSA, na którym prelekcję na temat „Strategiczne plany – strategiczne rządzenie” wygłosi dr Michał Boni. Seminarium rozpocznie się o godz. 10:00.

Przewidywany porządek obrad Zebrania:

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków (po seminarium, tj. o godzinei 11:30) 
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC 
3) Stwierdzenie kworum 
4) Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia 
a) Sprawy członkowskie 
b) Kwartalnik „Studia Regionalne i Lokalne” 
c) Sympozja i konferencje 
5) Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia 
6) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
7) Wolne wnioski