Aktualności

Stypendium konferencyjne: Lugano 2018

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów i młodych naukowców na udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje o konferencji w formacie PDF (pobierz)


O konferencji

O stypendium

  • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
  • O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
  • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł
  • Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt

Jak ubiegać się o stypendium?

  • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
  • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Lugano 2018”
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 r. (do końca dnia)
  • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 20 lutego 2018 r.
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Lugano 2018”)

Wyniki (aktualizacja z 20.02.2018)

W konkursie wpłynęło aż 28 zgłoszeń. Wysoka jakość zgłoszonych abstraktów sprawiła, że prace komisji konkursowej, która mogła wybrać tylko jeden najlepszy abstrakt, były wyjątkowo trudne. Z przykrością musieliśmy odrzucić wiele bardzo dobrych kandydatur.

Laureatem konkursu został Leszek S. Dąbrowski, z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Lugano, w sesji Networks and Regional Development, zaprezentował referat pt. „Invisible Network of Sister Cities – Generation Z Experience”. Dla naszego stypendysty udział w konferencji był niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem: „Wystąpienie było dla mnie bardzo ważnym sprawdzianem osobistym na tak dużej konferencji. Mogłem po raz pierwszy zaprezentować wyniki swoich badań tak szerokiemu, międzynarodowemu gronu naukowców z całego świata, co było dla mnie nowym przeżyciem i doświadczeniem. Dzięki stypendium i uczestnictwu w konferencji poznałem wiele nowych interesujących osób, otrzymałem również wskazówki co do udoskonalenia swoich badań oraz przyszłych kierunków ich rozwoju. (…) Atmosfera panująca na konferencji sprzyjała wymianie doświadczeń, czerpaniu nowych pomysłów oraz zawieraniu nowych znajomości.” Serdecznie gratulujemy!

Ponadto, chcielibyśmy poinformować, że już niedługo zostanie ogłoszony kolejny konkurs stypendialny. Będzie on dotyczył udziału w konferencji Regional Studies Association „Student and Early Career Conference 2018”, która odbędzie się w październiku 2018 r. w Brighton w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje o konkursie zostaną opublikowane w maju 2018 r. na stronach Sekcji Polskiej Regional Studies Association oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego.

 
 
Do pobrania
 
Galeria