Aktualności

Stypendium konferencyjne: Lugano 2018

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów i młodych naukowców na udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje o konferencji w formacie PDF (pobierz)


O konferencji

O stypendium

  • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
  • O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
  • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł
  • Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt

Jak ubiegać się o stypendium?

  • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
  • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Lugano 2018”
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 r. (do końca dnia)
  • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 20 lutego 2018 r.
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Lugano 2018”)

Wyniki (aktualizacja z 20.02.2018)

W konkursie wpłynęło aż 28 zgłoszeń. Wysoka jakość zgłoszonych abstraktów sprawiła, że prace komisji konkursowej, która mogła wybrać tylko jeden najlepszy abstrakt, były wyjątkowo trudne. Z przykrością musieliśmy odrzucić wiele bardzo dobrych kandydatur.

Laureatem konkursu został Leszek S. Dąbrowski, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł nagrodzonego referatu to "Invisible network of sister cities – generation Z experience". Serdecznie Gratulujemy!

Ponadto, chcielibyśmy poinformować, że już niedługo zostanie ogłoszony kolejny konkurs stypendialny. Będzie on dotyczył udziału w konferencji Regional Studies Association „Student and Early Career Conference 2018”, która odbędzie się w październiku 2018 r. w Brighton w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje o konkursie zostaną opublikowane w maju 2018 r. na stronach Sekcji Polskiej Regional Studies Association oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego.

 
 
Do pobrania