Aktualności

Stypendium konferencyjne: Brighton

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów, doktorantów i młodych naukowców na udział w Student and Early Career Conference 2018 w Brighton. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje o stypendium w formacie PDF (pobierz)

O konferencji

 • Data i miejsce: 25-26 października 2018 r., Brighton, UK
 • Temat przewodni: Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding
 • Więcej informacji na stronie Regional Studies Association


O stypendium

 • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych (www.rsa.uw.edu.pl) i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
 • O stypendium mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
 • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł


Jak ubiegać się o stypendium?

 • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
 • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Brighton 2018”
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2018 r. (do końca dnia)
 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 1 sierpnia 2018 r.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Brighton 2018”)
 
 
Do pobrania