Aktualności

Stypendia konferencyjne RSA 2020

Zapraszamy młodych naukowców do udziału w konkursie na stypendium konferencyjne!
Zachęcamy do ubiegania się o stypendium na wyjazd na dwie konferencje:

Regional Studies Association’s Annual Conference 2020 #RSA20 w Lublanie

Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2020 w Stoke-on-Trent

Stypendia obejmują pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonych poniżej plikach.

 
 
Do pobrania