Aktualności

Seminaria EUROREG

Zapraszamy na czwartkowe seminaria EUROREG online w roku akademickim 2021/2022

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. 

Seminaria odbywają się w czwartki w godzinach 11.30-13.00.

Od roku akademickiego 2021/2022 Seminaria EUROREG odbywają się w sali 308 w budynku Starego BUW-u oraz są transmitowane online. Link do seminariów: meet.google.com/cts-sjzk-obh

Dołączenie do spotkania na GoogleMeet jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dla widzów Seminariów EUROREG online. Prosimy o wyłączenie kamer i mikrofonów. Pytania do Prelegenta prosimy zadawać na czacie (górny prawy róg ekranu). Uwaga! Zadawanie pytań na czacie jest możliwe tylko z kont z domeny Google (np. gmail.com, uw.edu.pl,  student.uw.edu.pl). Pozostałe osoby mogą zadawać pytania wysyłając je na adres: euroreg@uw.edu.pl

Program seminariów w semestrze zimowym 2021/2022

14.10.2021 Prof. dr hab. Witold M. Orłowski. Co nam daje Unia Europejska? 
 
21.10.2021 Prof. dr hab. Marcin Kula. Senatus Populusque Romanus. Naród z Partią. Ciemny lud wszystko kupi. Populizm trwa. 
 
28.10.2021 Prof. Adam Bodnar. Ochrona praw człowieka a teoria konkurencyjnego autorytaryzmu. 
 
04.11.2021 Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska. Kto i dlaczego popiera autorytaryzm? Psychologiczno-społeczny portret Polaków. 
 
18.11.2021 Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. Bartłomiej Rokicki, prof. Maciej Smętkowski. The role of EU funds in Poland’s regional and local development in the light of international experiences. 
 
25.11.2021 Prof. Rafał Matyja. Zmiany i sprawcy. Historia i polityka widziane z perspektywy miasta. 
 
02.12.2021 Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz. Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa. 
 
09.12.2021 Prof. Monika Murzyn-Kupisz. Moda w przestrzeni współczesnego miasta. 
 
16.12.2021 Prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak. Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym. 
 
13.01.2022 Prof. Katarzyna Dembicz. Wielkie infrastruktury (megaprojekty) a dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej. 
 
20.01.2022 Dr Monika Banaszewska. Polityka podatkowa gmin w Polsce. Więcej ekonomii czy polityki? 
 
27.01.2022 Prof. Szymon Marcińczak. Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem i nagraniem wideo z poprzednich seminariów w na stronie EUROREG.